Dualni model

RELEVANTAN PROGRAM


Klett DUAL programe su razvili nemački i srpski stručnjaci u saradnji, i prilagođeni su potrebama privrede u Srbiji. Od klasične elektrike i pneumatike do proizvodnje u industriji 4.0, pokrivamo široku oblast relevantnog sadržaja bez potrebe da prenosimo zastarela ili beskorisna znanja.


UČENJE KROZ AKTIVNOST


Učenje kroz aktivnost je srce našeg dualnog pristupa obrazovanju. Iz relevantnih programa razvijamo situacije za učenje, u kojima polaznici dobijaju zadatke koje moraju rešiti na vlastitu odgovornost u pratnji nastavnika. Pored stručnih, polaznici stiču i metodološke veštine koje su direktno prenosive na njihovo zanimanje. "Model potpune akcije", uspešno primenjen u nemačkim programima stručnog obrazovanja, služi kao vodeći princip. Prikazuje sprovođenje zadatka u šest koraka, od prvog prikupljanja relevantnih informacija do procene rezultata, kao što je ilustrovano u ovom videu:

DUALNI PRISTUP


Dualno obrazovanje i obučavanje se u velikoj meri sprovode u samim kompanijama, a time i u "stvarnom životu". Zajedno sa našim predavačima, sastavljamo plan obuke za svakog polaznika koji je usklađen sa sadržajem u školi.


Brz ulazak u operativni posao nudi polaznicima mogućnost da direktno primene nova znanja i na taj način ih povežu.


Kompanija ima priliku da obučava polaznike na ciljani način, kako bi zadovoljila specifične operativne potrebe i brzo ih stavila u produktivnu upotrebu.