Kompanije

OBRAZOVANJE I OBUČAVANJE JE INVESTICIJA, A NE TROŠAK!


U kompaniji koja sprovodi stručnu obuku, polaznici tokom dva do tri dana nedeljno uče i stiču iskustvo kako da efektivno i efikasno rade sa drugima i rešavaju probleme. Te veštine se bolje i lakše stiču u realnom radnom okruženju. Ali kakva je zapravo korist kompanije da učestvuje u dualnom obrazovanju? 


KORIST ZA KOMPANIJU


  • Kompanija dobija obučenu i motivisanu radnu snagu sa usvojenim identitetom preduzeća.
  • Mladi odrasli na stručnoj obuci su izvor nove energije i inovacija, a smena generacija osigurava budućnost poslovanja kompanije.
  • Kompanija u skladu sa svojim potrebama utiče na program - obrazovni sadržaj i način učenja.
  • Kompanija ima smanjene troškove regrutovanja kadrova, jer na ovaj način direktno može da posmatra izvođenje zadataka i sposobnost svakog polaznika/izvršioca.
  • Polaznik u poslednjoj godini obučavanja počinje da proizvodi ili pruža usluge skoro samostalno, a na taj način doprinosi porastu dobiti kompanije i samim tim dolazi do povraćaja investicije.

INVESTICIJA KOMPANIJE


Struktura investicije kompanije u stručnu obuku je: 


  • troškovi na obuci per capita ~ 55%
  • plate instruktora ~ 30%
  • oprema koja se koristi ~ 5%
  • ostali troškovi ~ 5%

ULOGA KOMPANIJE


Ukoliko kompanija želi stvarno da dobije obučenog izvršioca onda je najveća uloga kompanije da obezbedi kvalitetnu realizaciju programa. To je moguće jedino ako kompanija odredi svog najboljeg izvršioca određenog zanimanja da postane instruktor. Instruktor je tada odgovoran za obučavanje polaznika na osnovu programa. U slučaju potreba za promenom programa, instruktor obaveštava Klett DUAL školu o tome i sarađuje sa nastavnicima na daljem usklađivanju programskih sadržaja.