Abeceda mehatronike
Abeceda mehatronike (98 sati): Struktura programaAbeceda mehatronike

Područje rada:


Program obuke uvodi polaznike u multidisciplinarno profesionalno područje mehatronike koje je zasnovano na integrisanim principima mehanike, elektronike i računarstva.


Profesionalne veštine:


Analizom najmodernijih didaktičkih modela polaznici ovladavaju logikom rada i algoritamskom šemom upravljanja mehatronskih sistema.


Proces sticanja znanja i veština bazira se na identifikovanju i rešavanju mehatronskih problema na primerima iz stvarnog radnog okruženja. Situacije učenja koncipirane su tako da se u ambijentu specijalizovane učionice polaznici obučavaju da prepoznaju i otklanjaju greške i nepravilnosti realnog mehatronskog sistema.


Posebna vrednost programa, između ostalih, je osposobljavanje polaznika za izradu jednostavnih rezervnih delova primenom aditivnih tehnika. Jedan od načina, danas veoma popularan i korišćen, je izrada privremenog dela pomoću 3D štampe.


Početak programa: decembar 2019.


Cena: 490 €


Promotivna cena do kraja 2019.godine: 390 €


Više informacija možete dobiti putem mejla info@klett-edu.rs i broja telefona 011 400 9319

 

 

 

Održavanje mehatronskih sistema
Održavanje mehatronskih sistema (498 sati): Struktura programaOdržavanje mehatronskih sistema

Područje rada:


Polaznici stiču veštine rešavanja različitih izazova u oblasti održavanja i popravki mehatronskih sistema. Po završetku obuke, kompetentni su za obavljanje rutinskih planiranih radova na održavanju, dijagnostikovanje problema i montažu novih delova. Razvijaju osećaj odgovornosti i pozitivan stav prema značaju funkcionalne i tehničke ispravnosti mašina i uređaja.


Profesionalne veštine:


Obuka je namenjena svima koji žele da se upoznaju sa najnovijom opremom za merenje i testiranje i pronađu greške u mehatronskom sistemu primenom savremene tehnologije. Tehničkim pristupom rešavanju problema uz razvoj fleksibilnosti i kreativnosti, stiče se dobra kvalifikacija za rad na održavanju mehatronskih sistema.


Program se sastoji od pet modula koji se realizuju u specijalizovanim učionicama i proizvodnim pogonima kroz teorijsku i praktičnu nastavu. Tokom nastave obrađuju se, između ostalih, i teme: merenje radnih parametara mehatronskih sistema, otklanjanje kvarova, vođenje evidencije, mere bezbednosti i zdravlja na radu i zaštita životne sredine.


Početak programa: jesen 2019.


Cena: 990 €


Promotivna cena do kraja 2019.godine: 590 €

 

 

 

Viši tehničar mehatronike
Viši tehničar mehatronike (2.784 sata): Struktura programaViši tehničar mehatronike

Područje rada:


Sticanjem kvalifikacije polaznik ima mogućnost zapošljavanja u proizvodnji, projektnom birou ili laboratoriji u proizvodnim oblastima kao što su automobilska industrija, proizvodnja mašina i postrojenja, elektroindustrija, procesna industrija, ali i u zanatstvu.


Profesionalne veštine:


Viši tehničar mehatronike je osposobljen za obavljanje širokog spektra poslova iz oblasti mehatronike. On je vrsni poznavalac mehanike, elektronike i informacionih tehnologija i razume ulogu tehnologije zasnovane na mehatronici u industriji.


Program traje dve godine, sastoji se od pet modula i predstavlja kombinaciju teorijske nastave i praktične obuke u realnom radnom okruženju. Neke od tematskih oblasti koje se obrađuju tokom nastave su: hidraulika i pneumatika, nauka o materijalima, primenjena mehanika, programabilni logički kontroleri, digitalna elektronika, testiranje i merni instrumenti, automatizacija i kontrolni sistemi, mikrokontroleri.


Obuka je namenjena svim tehnički orijentisanim pojedincima koji žele zanimljivu karijeru i kvalifikaciju koja pruža veliki izbor poslovnih mogućnosti.


Cena: 4.800 €


Promotivna cena do kraja 2019.godine: 2.400 €