Ernst Klett DUAL škola na konferenciji "Zapadni Balkan i nemačka privreda"

Konferencija "Zapadni Balkan i nemačka privreda" u organizaciji AHK Srbija, je bila posvećena aktuelnim temama koje su od izuzetnog značaja, ne samo za našu zemlju već i za ceo region. Ugledni zvaničnici i veliki broj zanimljivih govornika su, od otvaranja konferencije i dalje tokom sva 3 panela, podelili sa prisutnima svoja viđenja i iskustva, govoreći o investicijama, inicijativama, dualnom obrazovanju, mobilnosti i još mnogim drugim.

Olivera Gvozdenov je predstavila Ernst Klett DUAL školu za profesionalnu edukaciju odraslih i aktuelne programe za prekvalifikaciju. Posebno je naglasila izuzetan uspeh škole i poverenje koje nam je ukazalo 5 internacionalnih i regionalnih kompanija sa 40 polaznika koji na 4 lokacije upravo pohađaju program Održavanje mehatronskih sistema.

Novembar 2019

povratak