Grundfos Srbija - Značaj uklapanja teorije sa praksom

Ove nedelje smo nastavili sa obukom u našem trening centru, za tim Grundfos Srbija. Program Održavanje mehatronskih sistema se odvija po planu a predavač Lazar Matijašević je govorio o pneumatskim sistemima u okviru programa "Održavanje mehatronskih sistema". 

Iskustva se razmenjuju tokom svakog predavanja, sa ciljem da se teorija i praksa uklope na pravi način. Komentari učesnika su izuzetni, što je dodatna motivacija za naš stručni tim predavača.

Sa druge strane je uvek velika prednost imati saradnike koji svojim angažovanjem doprinose uspehu profesionalne obuke. Rade Kozomora iz kompanije Grundfos, je naš partner koji svojim raznovrsnim znanjem baziranim na razumevanju osnovnih elemenata i svojim prisustvom na svakom predavanju, na poseban način doprinosi uspehu našeg programa. 




Decembar 2019

povratak