Imamo sjajne vesti za kompanije!

Unapređenje poslovanja i rezultata jedne kompanije, direktno je uslovljeno ulaganjem u edukaciju i obuku zaposlenih, čime se dodatno podiže motivacija ali i odgovornost na pojedinačnom i timskom nivou. 

Klett DUAL škola sarađuje sa internacionalnim i domaćim kompanijama. Obučavamo kadrove iz sektora proizvodnje po nemačkim standardima i akreditovanom programu. Svakom polazniku posvećujemo posebnu pažnju tokom cele obuke, a timski rad je nezaobilazan. Naši predavači su posebno obučeni za edukaciju odraslih a koristimo i najsavremeniju opremu za stručnu obuku iz oblasti multidisciplinarne mehatronike. 

Klett DUAL škola je u promo periodu do kraja 2019. godine obezbedila posebnu pogodnost za kompanije koje budu prijavile 9 zaposlenih za program Održavanje mehatronskih sistema. Polaznici ovog izuzetno traženog programa stiču veštine rešavanja različitih izazova u oblasti održavanja i popravki mehatronskih sistema. Posebno se stavlja akcenat na preventivnom održavanju mehatronskih sistema čime se pravovremeno utiče na kontrolu i izbegavanje vanrednih troškova popravki i zastoja u procesu proizvodnje.   

Ukoliko je i vaša kompanija zainteresovana za naše programe specijalizovane obuke, pišite nam ili nas pozovite na 011 400 9319.

Očekujemo vas!


Oktobar 2019

povratak