Kakve veze sa papirni avioni imaju sa industrijom 4.0?

Pismo iz Štutgarta od našeg generalnog direktora Ferdinanda Ajena

Hajde da se osvrnemo na početak godine ...

Čak i nakon opsežnih istraživanja o tržištu i razgovora sa mnogim partnerima u Srbiji, još uvek smo imali osećaj da naši zaključci o podučavanju mehatronike jednostavno nisu bili dovoljni da ponudimo našim klijentima zaista dobar proizvod. Odlučili da organizujemo kurs kao prezentaciju programa: 12 učenika, prave situacije učenja, 2 cele nedelje. Sadržaj: pretvaranje Festo Meclaba, mehatronskog sistema Industrije 3.0 u sistem 4.0. Sam plan je bio ambiciozan, zbog uklapanja sadržaja mehatronike sa jezgrom industrije 4.0.

Zahvaljujući našim prijateljima iz dve srednje škole u ​​Beogradu i Čačku, pronalaženje 12 učenika zainteresovanih da učestvuju u takvom kursu bio je lak zadatak. Stvaranje interaktivne situacije učenja koja privlači pažnju „digitalnoj“ generaciji nije bilo lako. Kako možemo doći do suštinske ideje Industrije 4.0 za kratko vreme? Šta je ovde relevantno i kako je moguće staviti u okvir orijentisan na aktivnosti? Nikolaus, naš stručnjak sa Univerziteta za obrazovanje u Frajburgu, smislio je odličnu ideju:

Klett Avio korporacija

Nakon teoretskog uvođenja u jezgro Industrije 4.0 i njenih prethodnih faza od industrijske revolucije do moderne pametne fabrike, naši studenti postali su „zaposleni“ u Klett Avio korporaciji. Na početku kursa, u februaru 2019. godine, studenti su se upoznali sa sledećim scenarijem - kao zaposleni morali su da grade avione na različite načine.

Industrija 1 - Manufaktura: Svaki student je dobio instrukciju za savijanje u više koraka i nekoliko listova papira. Morali su da rade pojedinačno prema uputstvu i na kraju su sastavili papirni avion. Učenici su na ovaj način bili kao manufaktura.

Industrija 2 - Masovna proizvodnja: Zatim su formirane dve grupe, svakom članu grupe dodeljen je jedan ili dva radna koraka, a listovi papira su se premeštali od osobe do osobe. Dok se ovde ponovo papirni avion nije u potpunosti napravio. Tako je postignuta druga faza industrijalizacije sa masovnom proizvodnjom zasnovanom na podeli rada.

Industrija 3 - Automatizacija: Treća faza, automatizacija pomoću mašina, simulirana je naizmeničenim ulogama učenika kao „roboti“ i „radnici“. Roboti su izvršavali lagane i ponavljajuće korake savijanja, složenije od strane radnika .

Industrija 4.0 - Digitalizacija: Konačno, svaki radni primerak (tj. papir) imao je na sebi svojstven QR kod. Uz pomoć mobilnih telefona učenika otvorena je posebna veb stranica koja zauzvrat prikazuje pojedine radne korake koji su sačuvani. Klett Avio korporacija je stigla do Industrije 4.0, a studenti su kroz aktivno učenje usvojili novo znanje.

Do novih izazova u učenju,

Ferdinand


Decembar 2019

povratak