Prilika da zaposleni dobiju potrebne veštine

Ljudski resursi u okviru jedne kompanije su odgovorni za čitav niz procesa, koji u svojoj osnovi imaju kontinuiran razvoj organizacije i zaposlenih. Stručne obuke i treninzi mogu biti usmereni na individualni, timski razvoj ili prekvalifikaciju u zavisnosti od potreba i krajnjih ciljeva. Ulaganje ovog tipa u zaposlene, direktno utiče na porast motivacije, lojalnosti i opšteg imidža kompanije. Lakše se postižu poslovni ciljevi sa postojećim resursima organizacije i brže dolazi do novih kadrova.

Kompanije koje imaju proizvodne pogone neminovno moraju ići u korak sa tehnološkim razvojem mašina i zaposlenih koji rade na odgovarajućim pozicijama u proizvodnji. Sve više se traže odgovarajuće veštine koje se u svakodnevnom radu mogu primeniti u kratkom vremenskom roku. Mehatronika je multidisciplinarna grana koja objedinjuje mašinstvo, elektroniku i informacione tehnologije. Sva tri polja znanja su izuzetno široka i potrebno je vreme da bi se znanje savladalo, nakon čega tek sledi primena naučenog i realne situacije koje nisu uvek opisane u knjigama.

Mehatroničari su izuzetno traženi na našem tržištu a činjenica je da ih nema dovoljno. Klett DUAL škola za stručno obrazovanje odraslih ima visoko kvalitetno i već gotovo rešenje za prekvalifikaciju zaposlenih iz oblasti mehatronike – izjavila je Olivera Gvozdenov, direktorka škole. Naši programi su razvijeni sa nemačkim partnerima, prilagođeni tržištu i zvanično priznati od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije a diplome se izdaju na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih.

Angažovali smo kompetentne predavače koji su stručnjaci iz odgovarajućih oblasti. Suština našeg metoda je u aktivnom učenju kroz praktičnu primenu. Sadržaj se pažljivo definiše prema potrebama kompanije u dogovoru sa direktorima ili menadžerima proizvodnje i ljudskih resursa. Razlog za ovakav pristup je veoma logičan – kompanija u kojoj će biti organizovan praktičan rad, jedina može da kaže kojim mašinama i uređajima raspolaže i koje tehničke veštine moraju posedovati zaposleni u proizvodnji. Konkretno iz razgovora sa velikim brojem stranih i lokalnih kompanija, najviše nam dolaze upiti za profesionalne obuke iz segmenta održavanja mehatronskih sistema – istakla je Olivera Gvozdenov. Kompanije nemaju dovoljno vremena, specifičnih tehničkih programa i didaktičku opremu za prekvalifikaciju ili dodatnu obuku zaposlenih. Cilj je da pomognemo kompanijama, koje imaju proizvodne pogone u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi, i da obučimo sadašnje i buduće zaposlene relevantnim znanjem, neophodnim veštinama i finalno – sertifikatom iz oblasti mehatronike. Klett DUAL škola je u promo periodu obezbedila odlične popuste na programe od 20-50% kao i dodatne pogodnosti za kompanije.

Prijave za programe koji počinju od jeseni su u toku - pozivamo sve zainteresovane kompanije da iskoriste ovu sjajnu priliku.

Sve informacije možete dobiti i putem mejl adrese info@klett-edu.rs ili telefona +381 11 400 9319


Avgust 2019

povratak