Prva obuka za nastavnike

Prva radionica sa našim nastavnicima za mehatroniku održana je od 18. do 20. oktobra 2018. godine pod vođstvom dr Nikolausa Steffena sa Univerziteta za obrazovanje u Freiburgu u Nemačkoj.


Program radionice podeljen je u odnosu na dva cilja:

1. "Misliti dualno"

Upoznavanje se sa nemačkim "dualnim stručnim obrazovanjem i obučavanjem" i konceptom “polja učenja".


2. "Delovati dualno"

Osmišljavanje koncepta za konkretne situacije učenja zasnovane na stvarnim radnim procesima.


23.10.2018.

Pogledajte galeriju slika

povratak